Zmiana Zarządu Poniatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

27 czerwca 2022

Drodzy Mieszkańcy Poniatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

Informujemy, że po 30 latach pracy odszedł na emeryturę dotychczasowy Prezes Zarządu PSM inż. Witold Wagner, jak również Zastępca Prezesa Zarządu p. Anna Adamska.

Rada Nadzorcza Poniatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w wyniku konkursu powołała na stanowisko Prezesa Zarządu PSM p. Michała Sumińskiego mgr inż. budownictwa Politechniki Lubelskiej, a na Zastępcę Prezesa PSM p. Agnieszkę Frąk-Wagner mgr prawa UMCS. Członkiem Zarządu PSM pozostaje p. Piotr Goliszek. Funkcję Głównej Księgowej PSM pełni dalej p. Izabela Bednarczyk. Rada Nadzorcza pod przewodnictwem p. Stanisława Piątka pozostaje w niezmienionym składzie.

Przypominamy, że Biuro Spółdzielni czynne jest w poniedziałki w godz. 8.00 – 16.00, w pozostałe dni tygodnia 7.00 – 15.00. Wpłat czynszowych można dokonywać na rachunki bankowe PSM prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Poniatowej oraz Bank Pekao S.A. Czynna jest również Kasa Spółdzielni, prowadzona przez p. Annę Żelazo. Sprawami czynszowymi zajmuje się nadal p. Dominika Burzyńska. Dział Administracji prowadzi p. Sylwia Chojnacka.

Obsługę prawną PSM prowadzi Radca Prawny Michał Karwat. Pan mecenas udziela porad prawnych w sprawach członkowsko-mieszkaniowych dla naszych mieszkańców, w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach 7.30-8.30.

Bieżące informacje znajdą państwo na stronie internetowej PSM: psm-poniatowa.pl

Serdecznie zapraszamy.

PSM

Formularz kontaktowy

PSM

Dane firmowe

  • REGON: 001277070
  • NIP: 7170004992
  • KRS: 0000171165
  • Bank Spółdzielczy: 27 8735 0007 0000 0286 2000 0010
  • Bank Pekao S.A.: 96 1240 2467 1111 0000 3755 5801