Zmiana opłaty za centralne ogrzewanie

11 sierpnia 2022

Szanowni Państwo,

Dostawca ciepła dla miasta Poniatowa – „SFW ENERGIA” Sp.z o.o. z siedzibą w Gliwicach (informacje o firmie na stronie sfwenergia.com.plpodwyższył ceny za energię cieplną z dniem 01.08.2022 o 57%.

W Poniatowej SFW ENERGIA (kotłownia) jest jedynym dostawcą ciepła, natomiast Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zajmuje się przesyłem i obsługą techniczną sieci ciepłowniczej. Ceny za ciepło dla SFW Energia zostały zatwierdzone „Taryfą dla ciepła” przez organ administracji państwowej tj. Urząd Regulacji Energetyki URE (decyzja Prezesa URE nr OKA.4210.33.2022.AZa).

W związku z powyższym od dnia 01.09.2022r wzrasta opłata za centralne ogrzewanie o 2,50 zł/m² pow.użytk. tj. z kwoty 4,40 zł/m² na 6,90 zł/m², oraz podgrzanie wody o 10,- zł/m³ tj. z kwoty 20,- zł/m³ na 30,- zł/m³.

Informujemy, że Spółdzielnia nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani prowizji z tytułu centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody i na koniec roku indywidualnie rozlicza każdy lokal mieszkalny, zwracając nadpłacone zaliczki za mniejsze zużycie ciepła.

Pamiętajmy, że ilość zużytego ciepła zależy od nas samych. Przypominamy o konieczności oszczędnego gospodarowania ciepłem w swoim mieszkaniu. Opłata za centralne ogrzewanie jest najdroższym składnikiem czynszu, w związku z czym prawidłowe postępowanie w sezonie grzewczym powoduje oszczędności.

Przypominamy o podstawowych zasadach oszczędnego gospodarowania ciepłem:

 • Temperatura zalecana w mieszkaniu wynosi 20ºC
 • Grzejniki nie mogą być zastawiane meblami, ciężkimi zasłonami itp.
 • Należy wietrzyć mieszkanie krótko i intensywnie przynajmniej 1x dzienne
 • Podczas wietrzenia należy przykręcić głowicę grzejnika na pozycję „
 • Nie należy zbyt mocno zakręcać grzejników na długi czas (np. pobyt w pracy)
 • Zamykać drzwi i okna na klatkach schodowych i w piwnicach przy niskich temperaturach zewnętrznych
 • Zapewniać w mieszkaniu mikrowentylację stolarki okiennej niezbędną do prawidłowej wymiany powietrza w mieszkaniu tj okresowo rozszczelniać okna
 • Dbać w mieszkaniu o odpowiednią wilgotność powietrza (wysoka wilgotność powoduje odczucie chłodu), dbać o prawidłowe działanie kratek wentylacyjnych
 • Wskazane jest obniżanie temperatury w nocy

Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedniego korzystania z ciepła znajdziecie państwo na naszej stronie internetowej psm-poniatowa.pl

Przypominamy o możliwości uzyskania dodatku mieszkaniowego przy spełnieniu określonych kryteriów. Wnioski są dostępne w Biurze PSM dział czynszowy oraz w Urzędzie Miasta.

PSM

Formularz kontaktowy

PSM

Dane firmowe

 • REGON: 001277070
 • NIP: 7170004992
 • KRS: 0000171165
 • Bank Spółdzielczy: 27 8735 0007 0000 0286 2000 0010
 • Bank Pekao S.A.: 96 1240 2467 1111 0000 3755 5801