Zasady gospodarowania ciepłem

11 sierpnia 2022

Zarząd Poniatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwraca się z apelem do mieszkańców i przypomina o konieczności oszczędnego gospodarowania ciepłem w swoim mieszkaniu. Opłata za centralne ogrzewanie jest najdroższym składnikiem czynszu za mieszkanie w związku z czym prawidłowe postępowanie w sezonie grzewczym, powoduje oszczędności w budżecie każdego mieszkańca.

Racjonalne korzystanie ze sprawnie działających zaworów termostatycznych zamontowanych przy poszczególnych grzejnikach pozwala utrzymać komfort cieplny w mieszkaniu, a jednocześnie zaoszczędzić duże ilości energii w całym budynku.

Obniżenie temperatury wewnętrznej tylko o 1oC daje około 5% oszczędności w zużyciu ciepła.

Optymalne temperatury zalecane przez przepisy to 20oC w pokojach i kuchniach oraz 24oC w łazience.

Aby efekty oszczędzania były widoczne muszą być spełnione poniższe warunki:

 • grzejnik nie może być zastawiany meblami, grubymi zasłonami, szczelnymi osłonami itp.,
 • głowica termostatyczna musi być swobodnie opływana powietrzem cyrkulującym w pomieszczeniu i nie może być przykryta, zasłonięta czy zabudowana,
 • przy odczuciu zbyt dużego ciepła w mieszkaniu, należy przykręcić zawory na grzejnikach a nie otwierać okna. Nie należy zbyt mocno zakręcać grzejników na długi czas (np. pobyt w pracy) gdyż wyziębione mieszkanie pochłonie zwiększoną ilość ciepła.
 • wysoka wilgotność powietrza w mieszkaniu powoduje odczucie chłodu. W związku z tym należy unikać gromadzenia wilgoci w mieszkaniu. Nie należy suszyć upranej odzieży poza łazienką. Posiłki gotować pod przykrywkami. Rozszczelnić zbyt szczelne okna. Dbać o prawidłowe działanie kratek wentylacyjnych.
 • wietrzenie pomieszczeń w sezonie grzewczym powinno być krótkie i intensywne - uchylenie okna na dłużej spowoduje wyziębienie pomieszczenia i otwarcie zaworu. W tym czasie należy zakręcić zawory termostatyczne - ustawienie w pozycji (*). Po zamknięciu okna głowicę ustawia się w pozycji poprzedniej,
 • należy prawidłowo uszczelnić okna i drzwi, zapewniając jednak mikrowentylację niezbędną do prawidłowej wymiany powietrza w mieszkaniu.
 • drzwi na klatki schodowe i do piwnic, okna na klatkach schodowych i okienka piwniczne powinny być zamykane zwłaszcza przy niskich temperaturach zewnętrznych.

Mając na uwadze racjonalne oszczędzanie energii cieplnej, rozsądnie jest obniżać temperaturę zarówno w nocy jak i w okresach, gdy w mieszkaniu nikt nie przebywa.

Dodatkowo apelujemy o racjonalne ogrzewanie pomieszczeń wspólnych w budynkach oraz ograniczanie strat ciepła tzn.:

 • wyłączanie ogrzewania w suszarni, wózkowni itp. w okresach kiedy nikt z nich nie korzysta,
 • kontrolowanie wietrzenia klatek schodowych,
 • zamykanie drzwi wejściowych do klatki; niedopuszczanie do sytuacji, kiedy to drzwi są non stop otwarte w celu ułatwienia wejścia zwierzętom.

Zachowując powyższe zasady można uzyskać wymierne korzyści w opłacie za mieszkanie w postaci nadpłaty za energię cieplną w okresie rozliczeniowym.

PSM

Formularz kontaktowy

PSM

Dane firmowe

 • REGON: 001277070
 • NIP: 7170004992
 • KRS: 0000171165
 • Bank Spółdzielczy: 27 8735 0007 0000 0286 2000 0010
 • Bank Pekao S.A.: 96 1240 2467 1111 0000 3755 5801