Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

15 kwietnia 2020

Zarząd Poniatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że Spółdzielnia otrzymała dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. 
Po uzyskaniu pozytywnej oceny we wrześniu 2019 r. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego na dofinansowanie projektu kompleksowego docieplenia budynków pod nazwą "Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Nałęczowskiej 7,9,11 w Poniatowej".

Głównym celem projektu jej poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez termomodernizację budynków mieszkalnych przy ul. Nałęczowskiej 7,9,11.
Realizacja projektu posłuży zmniejszeniu zapotrzebowania na energie cieplną i elektryczną w budynkach.
Przeprowadzone prace przyczynią się do redukcji zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i poprawy jego czystości - zmniejszenie emisji CO² i innych gazów cieplarnianych.

W ramach projektu na wymienionych budynkach wykonane zostaną następujące prace:
1. docieplenie ścian zewnętrznych
2. remont i docieplenie balkonów
3. docieplenie stropu piwnic
4. docieplenie stropodachu
5. wymiana okien na klatkach schodowych
6. modernizacja instalacji centralnego ogrzewania 
7. montaż instalacji fotowoltaicznej
8. wymiana oświetlenia.

Efektem przeprowadzenia wyżej wymienionych prac będzie zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię cieplną o 247,16 MWh (47%), energię elektryczną o 1,570 MWh, redukcja emisji CO² o 94,89 tony równoważnika CO²/rok, SO² i NO°.
W konsekwencji inwestycja poprawi komfort życia mieszkańców.

Ogólna wartość projektu:  1 608 596,44 zł.
Dofinansowanie:              1 040 754,53 zł.
Wkład własny:                   567 841,91 zł.

PSM

Formularz kontaktowy

PSM

Dane firmowe

  • REGON: 001277070
  • NIP: 7170004992
  • KRS: 0000171165
  • Bank Spółdzielczy: 27 8735 0007 0000 0286 2000 0010
  • Bank Pekao S.A.: 96 1240 2467 1111 0000 3755 5801