29 marca 2024

Życzenia Świąteczne

20 grudnia 2023

Czad, cichy zabójca. Nie zobaczysz i nie poczujesz...

7 grudnia 2023

REGION

Wraz z nadejściem niskich temperatur i sezonem grzewczym wzrasta zagrożenie zatrucia czadem. Brak odpowiedniej wentylacji pomieszczeń, bądź niesprawne piece opałowe, czy piecyki gazowe, często powodują poważne w skutkach zatrucia tlenkiem węgla. Niekorzystne warunki pogodowe, zwiększają zagrożenie.

Podstawową przyczyną zatruć jest niepełne spalanie, do którego może dojść np. gdy zbyt szczelnie zamknięte są okna, brak jest właściwej wentylacji. Powoduje to powstawanie tlenku węgla i utrudnia jego odpływ. Tyle spalin wypłynie na zewnątrz ile świeżego powietrza napłynie do pomieszczenia. Przede wszystkim należy więc zapewnić możliwość stałego dopływu świeżego powietrza do paleniska (pieca gazowego, kuchenki gazowej, kuchni węglowej lub pieca) oraz swobodny odpływ spalin.

Jak zapobiegać zatruciu ? Pamiętaj aby:

 • uchylić okno w mieszkaniu, gdy korzystasz z jakiegokolwiek źródła ognia (pieca gazowego z otwartą komorą spalania, kuchenki gazowej lub węglowej),
 • nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,
 • przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych korzystaj z usług wykwalifikowanej osoby,
 • dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia. Gdy używasz węgla i drewna należy to robić nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Gdy używasz gazu ziemnego czy oleju opałowego – nie rzadziej niż raz na pół roku. Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku,
 • użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania zgodnie z instrukcją producenta: kontrolować stan techniczny urządzeń grzewczych,
 • systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu, bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki,
 • często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien,
 • rozmieścić czujniki tlenku węgla w części domu, w której sypia twoja rodzina. Dla zwiększenia bezpieczeństwa, dodatkowe czujniki warto umieścić w każdym pomieszczeniu,
 • nie bagatelizuj objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegasz zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.

Zasady gospodarowania ciepłem

11 sierpnia 2022

Zarząd Poniatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwraca się z apelem do mieszkańców i przypomina o konieczności oszczędnego gospodarowania ciepłem w swoim mieszkaniu. Opłata za centralne ogrzewanie jest najdroższym składnikiem czynszu za mieszkanie w związku z czym prawidłowe postępowanie w sezonie grzewczym, powoduje oszczędności w budżecie każdego mieszkańca.

Racjonalne korzystanie ze sprawnie działających zaworów termostatycznych zamontowanych przy poszczególnych grzejnikach pozwala utrzymać komfort cieplny w mieszkaniu, a jednocześnie zaoszczędzić duże ilości energii w całym budynku.

Obniżenie temperatury wewnętrznej tylko o 1oC daje około 5% oszczędności w zużyciu ciepła.

Optymalne temperatury zalecane przez przepisy to 20oC w pokojach i kuchniach oraz 24oC w łazience.

Aby efekty oszczędzania były widoczne muszą być spełnione poniższe warunki:

 • grzejnik nie może być zastawiany meblami, grubymi zasłonami, szczelnymi osłonami itp.,
 • głowica termostatyczna musi być swobodnie opływana powietrzem cyrkulującym w pomieszczeniu i nie może być przykryta, zasłonięta czy zabudowana,
 • przy odczuciu zbyt dużego ciepła w mieszkaniu, należy przykręcić zawory na grzejnikach a nie otwierać okna. Nie należy zbyt mocno zakręcać grzejników na długi czas (np. pobyt w pracy) gdyż wyziębione mieszkanie pochłonie zwiększoną ilość ciepła.
 • wysoka wilgotność powietrza w mieszkaniu powoduje odczucie chłodu. W związku z tym należy unikać gromadzenia wilgoci w mieszkaniu. Nie należy suszyć upranej odzieży poza łazienką. Posiłki gotować pod przykrywkami. Rozszczelnić zbyt szczelne okna. Dbać o prawidłowe działanie kratek wentylacyjnych.
 • wietrzenie pomieszczeń w sezonie grzewczym powinno być krótkie i intensywne - uchylenie okna na dłużej spowoduje wyziębienie pomieszczenia i otwarcie zaworu. W tym czasie należy zakręcić zawory termostatyczne - ustawienie w pozycji (*). Po zamknięciu okna głowicę ustawia się w pozycji poprzedniej,
 • należy prawidłowo uszczelnić okna i drzwi, zapewniając jednak mikrowentylację niezbędną do prawidłowej wymiany powietrza w mieszkaniu.
 • drzwi na klatki schodowe i do piwnic, okna na klatkach schodowych i okienka piwniczne powinny być zamykane zwłaszcza przy niskich temperaturach zewnętrznych.

Mając na uwadze racjonalne oszczędzanie energii cieplnej, rozsądnie jest obniżać temperaturę zarówno w nocy jak i w okresach, gdy w mieszkaniu nikt nie przebywa.

Dodatkowo apelujemy o racjonalne ogrzewanie pomieszczeń wspólnych w budynkach oraz ograniczanie strat ciepła tzn.:

 • wyłączanie ogrzewania w suszarni, wózkowni itp. w okresach kiedy nikt z nich nie korzysta,
 • kontrolowanie wietrzenia klatek schodowych,
 • zamykanie drzwi wejściowych do klatki; niedopuszczanie do sytuacji, kiedy to drzwi są non stop otwarte w celu ułatwienia wejścia zwierzętom.

Zachowując powyższe zasady można uzyskać wymierne korzyści w opłacie za mieszkanie w postaci nadpłaty za energię cieplną w okresie rozliczeniowym.

Zmiana opłaty za centralne ogrzewanie

11 sierpnia 2022

Szanowni Państwo,

Dostawca ciepła dla miasta Poniatowa – „SFW ENERGIA” Sp.z o.o. z siedzibą w Gliwicach (informacje o firmie na stronie sfwenergia.com.plpodwyższył ceny za energię cieplną z dniem 01.08.2022 o 57%.

W Poniatowej SFW ENERGIA (kotłownia) jest jedynym dostawcą ciepła, natomiast Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zajmuje się przesyłem i obsługą techniczną sieci ciepłowniczej. Ceny za ciepło dla SFW Energia zostały zatwierdzone „Taryfą dla ciepła” przez organ administracji państwowej tj. Urząd Regulacji Energetyki URE (decyzja Prezesa URE nr OKA.4210.33.2022.AZa).

W związku z powyższym od dnia 01.09.2022r wzrasta opłata za centralne ogrzewanie o 2,50 zł/m² pow.użytk. tj. z kwoty 4,40 zł/m² na 6,90 zł/m², oraz podgrzanie wody o 10,- zł/m³ tj. z kwoty 20,- zł/m³ na 30,- zł/m³.

Informujemy, że Spółdzielnia nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani prowizji z tytułu centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody i na koniec roku indywidualnie rozlicza każdy lokal mieszkalny, zwracając nadpłacone zaliczki za mniejsze zużycie ciepła.

Pamiętajmy, że ilość zużytego ciepła zależy od nas samych. Przypominamy o konieczności oszczędnego gospodarowania ciepłem w swoim mieszkaniu. Opłata za centralne ogrzewanie jest najdroższym składnikiem czynszu, w związku z czym prawidłowe postępowanie w sezonie grzewczym powoduje oszczędności.

Przypominamy o podstawowych zasadach oszczędnego gospodarowania ciepłem:

 • Temperatura zalecana w mieszkaniu wynosi 20ºC
 • Grzejniki nie mogą być zastawiane meblami, ciężkimi zasłonami itp.
 • Należy wietrzyć mieszkanie krótko i intensywnie przynajmniej 1x dzienne
 • Podczas wietrzenia należy przykręcić głowicę grzejnika na pozycję „
 • Nie należy zbyt mocno zakręcać grzejników na długi czas (np. pobyt w pracy)
 • Zamykać drzwi i okna na klatkach schodowych i w piwnicach przy niskich temperaturach zewnętrznych
 • Zapewniać w mieszkaniu mikrowentylację stolarki okiennej niezbędną do prawidłowej wymiany powietrza w mieszkaniu tj okresowo rozszczelniać okna
 • Dbać w mieszkaniu o odpowiednią wilgotność powietrza (wysoka wilgotność powoduje odczucie chłodu), dbać o prawidłowe działanie kratek wentylacyjnych
 • Wskazane jest obniżanie temperatury w nocy

Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedniego korzystania z ciepła znajdziecie państwo na naszej stronie internetowej psm-poniatowa.pl

Przypominamy o możliwości uzyskania dodatku mieszkaniowego przy spełnieniu określonych kryteriów. Wnioski są dostępne w Biurze PSM dział czynszowy oraz w Urzędzie Miasta.

Terminy przyjęć interesantów przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej PSM

27 czerwca 2022

Informujemy, że Przewodniczący Rady Nadzorczej Poniatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pan Stanisław Piątek, będzie przyjmował mieszkańców PSM w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 10:00-12:00.

Serdecznie zapraszamy.

Zmiana Zarządu Poniatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

27 czerwca 2022

Drodzy Mieszkańcy Poniatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

Informujemy, że po 30 latach pracy odszedł na emeryturę dotychczasowy Prezes Zarządu PSM inż. Witold Wagner, jak również Zastępca Prezesa Zarządu p. Anna Adamska.

Rada Nadzorcza Poniatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w wyniku konkursu powołała na stanowisko Prezesa Zarządu PSM p. Michała Sumińskiego mgr inż. budownictwa Politechniki Lubelskiej, a na Zastępcę Prezesa PSM p. Agnieszkę Frąk-Wagner mgr prawa UMCS. Członkiem Zarządu PSM pozostaje p. Piotr Goliszek. Funkcję Głównej Księgowej PSM pełni dalej p. Izabela Bednarczyk. Rada Nadzorcza pod przewodnictwem p. Stanisława Piątka pozostaje w niezmienionym składzie.

Przypominamy, że Biuro Spółdzielni czynne jest w poniedziałki w godz. 8.00 – 16.00, w pozostałe dni tygodnia 7.00 – 15.00. Wpłat czynszowych można dokonywać na rachunki bankowe PSM prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Poniatowej oraz Bank Pekao S.A. Czynna jest również Kasa Spółdzielni, prowadzona przez p. Annę Żelazo. Sprawami czynszowymi zajmuje się nadal p. Dominika Burzyńska. Dział Administracji prowadzi p. Sylwia Chojnacka.

Obsługę prawną PSM prowadzi Radca Prawny Michał Karwat. Pan mecenas udziela porad prawnych w sprawach członkowsko-mieszkaniowych dla naszych mieszkańców, w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach 7.30-8.30.

Bieżące informacje znajdą państwo na stronie internetowej PSM: psm-poniatowa.pl

Serdecznie zapraszamy.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

15 kwietnia 2020

Zarząd Poniatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że Spółdzielnia otrzymała dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. 
Po uzyskaniu pozytywnej oceny we wrześniu 2019 r. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego na dofinansowanie projektu kompleksowego docieplenia budynków pod nazwą "Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Nałęczowskiej 7,9,11 w Poniatowej".

Głównym celem projektu jej poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez termomodernizację budynków mieszkalnych przy ul. Nałęczowskiej 7,9,11.
Realizacja projektu posłuży zmniejszeniu zapotrzebowania na energie cieplną i elektryczną w budynkach.
Przeprowadzone prace przyczynią się do redukcji zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i poprawy jego czystości - zmniejszenie emisji CO² i innych gazów cieplarnianych.

W ramach projektu na wymienionych budynkach wykonane zostaną następujące prace:
1. docieplenie ścian zewnętrznych
2. remont i docieplenie balkonów
3. docieplenie stropu piwnic
4. docieplenie stropodachu
5. wymiana okien na klatkach schodowych
6. modernizacja instalacji centralnego ogrzewania 
7. montaż instalacji fotowoltaicznej
8. wymiana oświetlenia.

Efektem przeprowadzenia wyżej wymienionych prac będzie zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię cieplną o 247,16 MWh (47%), energię elektryczną o 1,570 MWh, redukcja emisji CO² o 94,89 tony równoważnika CO²/rok, SO² i NO°.
W konsekwencji inwestycja poprawi komfort życia mieszkańców.

Ogólna wartość projektu:  1 608 596,44 zł.
Dofinansowanie:              1 040 754,53 zł.
Wkład własny:                   567 841,91 zł.

Bezpieczne użytkowanie gazowych urządzeń grzewczych

13 lutego 2020

Aby zapobiec powstawaniu tlenku węgla, a konsekwencji zagrożeniu życia wymagane jest spełnienie czterech podstawowych warunków bezpiecznego użytkowania urządzeń spalających gaz.

 1. Prawidłowa instalacja kotła, piecyka gazowego lub kuchenki gazowej:
  • wykonana jedynie przez uprawnionego specjalistę
  • wykonywanie prac instalacyjnych i regulacyjnych przez osobę nieuprawnioną może stworzyć zagrożenie dla zdrowia mieszkańców.
 2. Stały dopływ świeżego powietrza:
  • zapewnia prawidłowe spalanie gazu i swobodny odpływ spalin, - pamiętać aby przed każdą kąpielą dobrze przewietrzyć łazienkę,
  • szczelne okna wyposażyć w nawiewniki powietrza,
  • podczas kąpieli uchylić albo rozszczelnić okno lub lufcik w mieszkaniu w celu zagwarantowania właściwej wentylacji,
  • nie zasłaniać kratek wentylacyjnych, nawiewnych w drzwiach do łazienki i wywiewnych na wlocie do przewodu wentylacyjnego-komina, gdyż grozi to zatruciem.
 3. Swobodny odpływ spalin:
  • urządzenie powinno być szczelnie przyłączone do przewodu spalinowego, a przewód spalinowy musi być szczelny i drożny,
  • nie będzie odpływu spalin jeżeli pracujące urządzenie gazowe będzie znajdowało się w zamkniętym i uszczelnionym mieszkaniu,
  • stały dopływ powietrza do pomieszczenia w którym znajduje się urządzenie gazowe jest warunkiem do spełnienia podstawowych wymagań bezpieczeństwa: tyle spalin wypłynie przez komin ile świeżego powietrza napłynie do pomieszczenia z zewnątrz.
 4. Właściwa eksploatacja urządzenia gazowego zapewnia:
  • dobry stan techniczny,
  • urządzenie powinno być utrzymywane w czystości,
  • okresowo kontrolowane zgodnie z zaleceniami producenta.

WAŻNE

Obowiązek utrzymania wymaganego stanu technicznego urządzeń gazowych i ich udostępnienia do kontroli nakłada na użytkownika lokalu Rozporządzenie Ministra i Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 z dnia 9.09.1999r, poz.836, §17 ust. 1 i 2).

W trosce o bezpieczeństwo własne i swojej rodziny do tego obowiązku powinien się poczuwać każdy użytkownik urządzeń gazowych. Stary, zużyty nie czyszczony, rozregulowany piecyk gazowy zagraża życiu.

PSM

Formularz kontaktowy

PSM

Dane firmowe

 • REGON: 001277070
 • NIP: 7170004992
 • KRS: 0000171165
 • Bank Spółdzielczy: 27 8735 0007 0000 0286 2000 0010
 • Bank Pekao S.A.: 96 1240 2467 1111 0000 3755 5801